Резолюція «Жінки Чернігівщини в умовах COVID-19 : проблеми, наслідки, прориви»

24 березня 2021 року громадською організацією «Спілка жінок Чернігівщини», Асоціацією політичних психологів України, управлінням у справах сім’ї,
молоді та спорту Чернігівської міської ради у співпраці з Чернігівським
обласним молодіжним центром спільно з Чернігівським міським центром
соціальних служб, громадською організацією «Спілка жінок м. Чернігова»
організовано та
проведено просвітницько-практичний захід у форматі Open Space «Жінки Чернігівщини в умовах
COVID-19: проблеми, наслідки, прориви».

За підсумками групової роботи були намічені конкретні кроки з розвитку
можливостей громади та підтримки вразливих груп населення із залученням
жіночих громадських ініціатив і організацій м. Чернігова.
І. Учасники заходу відзначають таке:
Основними наслідками карантинних обмежень під час пандемії
COVID-19 є небезпечна ізоляція громадян, підвищення соціальнопсихологічної напруги та зниження рівня життя населення.

Під час пандемії жінки більшою мірою відчули на собі додаткове
навантаження, пов’язане з необхідністю поєднання домашніх обов’язків в
карантинних умовах з організацією навчання дітей, піклуванням про інших
та виконанням робочих справ. Жінки мають більше навантаження через
необхідність поєднувати хатню роботу та піклування про інших членів
родини з професійними обов’язками, що негативно вплинуло на їхню
діяльність під час карантину. Перманентне перебування у спільному
обмеженому просторі членів сім’ї призвело до частішого прояву домашнього
насильства та збільшення конфліктних ситуацій. Карантинні обмеження
призвели до значних фінансових втрат та суттєвого послаблення
мікробізнесу.
Серед основних проблем, з якими стикається населення під час пандемії:

 • тимчасова чи постійна втрата роботи і відповідно доходів і прибутків;
 • матеріальне забезпечення;
 • неповноцінне харчування;
 • технічне забезпечення навчання в малозабезпечених та багатодітних
  сім’ях;
 • домашнє насильство, у тому числі економічне та психологічне;
 • збільшення обсягів доглядової праці;
 • зниження психологічного благополуччя: роздратованість, негативні
  переживання, самотність, підвищена тривожність, депресія, брак
  спілкування, суїцидальні наміри;
 • обмежений доступ до медичних послуг та медпрепаратів;
 • закритий обмежений простір.

 • ІІ. Учасники заходу пропонують:
  Значна група актуальних проблем соціально-психологічного та
  економічного благополуччя жінок в умовах пандемії COVID-19, пов’язана з
  низкою суспільних, економічних та комунікаційних чинників, та потребує
  невідкладного рішення. Йдеться про необхідність здійснення комплексу
  першочергових заходів як місцевого, регіонального, так і
  загальнодержавного рівня.
 1. Формування та розвиток безпечної та довірливої комунікативної
  політики місцевої та загальнодержавної влади з населенням; своєчасне
  і об’єктивне інформування населення щодо динаміки поширення
  пандемії та заходів безпеки; способи реагування і стратегії поведінки
  населення при різних загрозливих ситуаціях.
 2. Створення додаткових інформаційних ресурсів для підтримки
  вразливих верств населення.
 3. Розроблення стратегій психологічного супроводу різних верств
  населення в умовах поширення пандемії та карантинних обмежень:
  дітей, підлітків, юнацтва, жінок, людей похилого віку та осіб з
  інвалідністю.
 4. Розроблення навчальних курсів з основ поведінки в умовах
  пандемічних викликів та інших надзвичайних ситуацій, у тому числі
  правил перебування на самоізоляції.
 5. Рекомендація до проведення психологічних досліджень спрямованих
  на осмислення психологічних наслідків (позитивних і негативних)
  карантинних обмежень на психологічне благополуччя населення.
 6. Забезпечення психологічної допомоги населенню, зокрема, моніторинг
  суспільних настроїв, рівня тривожності й напруженості в суспільстві.
  Надання своєчасної психологічної допомоги у кризових ситуаціях.
 7. При розробленні технологій захисту різних груп та категорій населення
  від негативних наслідків пандемії та карантинних обмежень
  передбачити:
  – спеціалізовані модулі психологічної підтримки в рамках
  професійної підготовки фахівців із кризової комунікації та
  міжгрупових відносин в умовах поширення пандемії та інших
  кризових ситуаціях;
  – рекомендації щодо дотримання безпечного комунікативного
  простору в умовах нових соціальних викликів;
  – рекомендації щодо профілактики поширення негативних
  психологічних явищ серед найбільш вразливих груп населення.
 8. Забезпечити підвищення кваліфікації з питань психологічної
  компетентності працівників центрів соціальних служб, центрів
  громадського здоров’я, інших державних та громадських організацій,
  що надають соціально-психологічну допомогу населенню.
 9. Адаптувати методи психологічної допомоги різним категоріям
  населення до сучасних умов інформаційного перенасичення та
  стрімкого поширення загрозливих ситуацій.
  10.Сприяти через різного роду консультативні та просвітницькі засоби
  безпечному та усвідомленому поводженню дорослих і дітей в
  інформаційному просторі. Формувати у представників усіх вікових
  груп потребу:
  – обмеження себе, особливо в критичних ситуаціях, у споживанні
  інформації лише в обсягах, необхідних і достатніх для вирішення
  конкретної життєвої проблеми;
  – адекватного оцінювання масштабу своєї особистої життєвої
  ситуації, не масштабуючи її сприйняття до розмірів регіону,
  країни чи світу;
  – вироблення у себе толерантності до невизначеності,
  – усвідомлення можливих і дієвих способів захисту від цих загроз
  та небезпек,
  – використання копінг-поведінки, що є цілеспрямованою, гнучкою
  й адекватною реальності.
  11.Надання адресної допомоги особам і сім’ям з дітьми, які перебувають у
  складних життєвих обставинах або мають ризик потрапляння у такі
  обставини.
  12.Створення та забезпечення роботи притулків для жертв домашнього
  насильства.
  13.Забезпечити гідний рівень заробітної плати працівників закладів
  соціального спрямування, зокрема за рахунок надбавок і доплат за
  шкідливі та важкі умови праці.
  14.Розроблення системи стимулювання та справедливої підтримки малого
  і середнього бізнесу з метою виведення підприємств з тіньової
  економіки; відпрацювання критеріїв карантинних обмежень для
  бізнесу.
  15.Своєчасна виплата заробітної плати та виплат по тимчасовій
  непрацездатності працівника.
  16.Забезпечення оргтехнікою малозабезпечених сімей для можливості
  дистанційного навчання дітей.
  17.Створення дитячих інтелектуальних, пізнавальних та освітніх програм
  у ЗМІ.
  Підготовлено оргкомітетом
  та схвалено учасниками заходу 24 березня 2021 року