• Сприяння громадянській злагоді та миру в Україні.
  • Залучення жінок до активної участі в управлінні державою та суспільством, сприяння активному входженню в органи влади на всіх рівнях.
  • активізація участі жінок у роботі громадських інституцій із метою подолання гендерних стереотипів, формування гендерної культури, розвитку гендерної демократії та забезпечення гендерної рівності в суспільстві;
  • сприяння жіночому підприємництву, зростанню професійного рівня, особистісному розвитку жінок, розкриттю їх потенціалу та лідерських можливостей;
  • залучення жінок до вирішення соціальних та економічних проблем, благодійної діяльності, соціального захисту незахищених верств населення;
    підтримка ініціатив та заходів по зміцненню сім’ї, полегшенню побутових умов, турбота про підростаюче покоління, про соціальне забезпечення та захист прав материнства й дитинства, батьківства, одиноких матерів, багатодітних і неповних сімей;
  • запобігання та викорінення будь-яких форм дискримінації за ознакою статі, подолання всіх форм насильства в суспільстві та сім’ї;
  • сприяння відродженню духовності, національної культури та єднання;
  • вивчення та впровадження зарубіжного досвіду активної діяльності жінок в управлінні державою і суспільством.